Adwokat Katarzyna Jaros

Zakres Usług

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyny Jaros świadczy pomoc i usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych oraz kompleksową obsługę prawną dla Firm.

Wysokie kompetencje oraz doświadczenie gwarantuje naszym Klientom profesjonalną pomoc, doradztwo prawne oraz poufność i zaangażowanie na każdym etapie sprawy. Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z poszczególnymi obszarami działalności Kancelarii w zakresie obsługi przedsiębiorców.Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyny Jaros oferuje pełną profesjonalną obsługę prawną przedsiębiorcom zarówno na początkowym etapie zakładania działalności gospodarczej, jak i w trakcie jej prowadzenia.

W szczególności, oferta skierowana jest do przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Swoje usługi kieruję nie tylko do przedsiębiorców, ale także do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, z zauważalną specjalizacją w następujących dziedzinach:

 • bieżącej obsługi podmiotu gospodarczego, w tym sporządzaniu pisemnych opinii i udzielaniu ustnych porad prawnych,
 • konstruowaniu wszelkich umów handlowych, a także udział w negocjacjach, zmierzających do ich zawarcia,
 • reprezentacja interesów w ramach prowadzonych rokowań i negocjacji
 • zakładanie i przekształcenia spółek (m.in. projekty umów, przygotowywanie wniosku o rejestrację), a także sprawy ze stosunku wewnętrznego spółki w oparciu o prawo spółek handlowych (projekty uchwał, protokołów walnych zgromadzeń),
 • prawa upadłościowego (składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, wpis na listę wierzytelności, sprzeciw od listy wierzytelności),
 • opracowywania uchwał regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
 • przygotowanie projektów wszelkich pism w zakresie świadczonych usług,
 • prowadzenie spraw o zapłatę niezapłaconych należności,
 • prowadzenie spraw w postępowaniu nakazowym, upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-sąd);
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych,
 • reprezentacji we wszelkiego rodzaju postępowaniach: sądowych, administracyjnych, kontrolnych i podatkowych
 • opracowania korespondencji w sprawach egzekucyjnych, w tym również opracowanie korespondencji w sprawach sądowych w postępowaniu egzekucyjnym (skarga na czynności komornika, wniosek o wyjawienie majątku, przysądzenie własności, powództwo przeciwegzekucyjne),
 • reprezentowania pracodawcy w sprawach ze stosunku pracy

DOGODNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, świadczę usługi na podstawie umowy zlecenia stałej obsługi prawnej według stałego ryczałtu.

GWARANCJA DŁUGOTRWAŁEJ WSPÓŁPRACY

Wyrażam głębokie przekonanie, iż skuteczność i fachowość udzielanych porad, a także natychmiastowa reakcja na zgłaszane problemy prawne, stanowić będą fundament naszej długotrwałej współpracy.

WSPÓŁPRACA Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ

Dla Państwa wygody, moja Kancelaria współpracuje z Kancelarią Podatkową Justyna Jaros Jacek Kassner spółka cywilna w zakresie doradztwa podatkowego, obsługi księgowej oraz obsługi kadrowo-płacowej. Wspólnie z doradcą podatkowym wybierzemy dla Państwa jak najkorzystniejsze rozwiązanie prawno - podatkowe i dołożymy wszelkich starań celem zapewnienia szybkiej i skutecznej pomocy prawnej.

Usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych

Adwokat Katarzynę Jaros wyróżnia indywidualne podejście do każdego Klienta i jego potrzeb. Dokładam wszelkich starań, aby rozmowy z Klientami i kontrahentami były prowadzone w prosty i przejrzysty sposób. Wszelkie zawiłości prawne wyjaśniam zrozumiałym językiem. Na każdym etapie prowadzenia sprawy, jestem w stałym kontakcie z Klientem, krok po kroku informując go o podejmowanych przez Kancelarię czynnościach. Kieruję się zasadą, że bez względu na to, gdzie znajduje się Klient Kancelarii - na sali sądowej, przy stole negocjacyjnym, czy w zaciszu Kancelarii, zawsze dbam o to, aby czuł się bezpiecznie i komfortowo.

Codzienne sytuacje życiowe czy nagłe zdarzenia losowe nierzadko wymagają profesjonalnej pomocy prawnej oraz doradztwa prawnego. Mając na uwadze potrzeby Klientów indywidualnych moja Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu szeroko zakrojonych spraw cywilnych, rodzinnych oraz spraw karnych i administracyjnych.

Udzielamy pomocy prawnej osobom fizycznym w szczególności w następujących obszarach:

 • rozwód
 • alimenty
 • kontakty z dzieckiem
 • sprawy o podział majątku dorobkowego małżonków
 • obrona oskarżonego i reprezentacja pokrzywdzonego
 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, zachowek,
 • szkoda na osobie i szkoda na rzeczy,
 • dochodzenie należności,
 • reprezentacja dłużnika w sprawach o zapłatę,
 • przygotowywanie pism i wszelkich wniosków,
 • przygotowywanie odwołań od decyzji organów,
 • reprezentacja przed oganami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,